ContacteerPolares

Polares logo
Polares BV

BIV nummers: 507.767 - 510.758 - 513.600

BTW BE0764.595.570

BA en borgstelling via NV AXA BELGIUM polisnummer 730.390.160

Derdenrekening: BE68 7340 5282 8734

BIV Logo
Toezichthoudende autoriteit:

Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel. Onderworpen aan de deontologische code van het BIV.

CIB Logo
Erkend CIB lid

De van toepassing zijnde corporatieve beroepsregels CIB vindt u op de website van CIB.