Faq header

Mag een verhuurder mijn huurprijs indexeren?

Hij kan dit maar één maal per jaar doen, schriftelijk en ten vroegste op de verjaardag van de aanvang van de huurovereenkomst en hij kan hooguit drie maanden terugkeren in de tijd. 

Er zijn maar twee regels waarbij indexering niet mag worden toegepast:

-         Wanneer uw huurcontract uitdrukkelijk vermeldt dat indexering niet toegelaten is.

-         Wanneer u een mondeling huurcontract heeft gesloten na 30 mei 1997 en de verhuurder niet kan aantonen dat dit werd afgesproken.

De Vlaamse Regering bevroor de huurprijzen van de meest energieverslindende woningen voor 1 jaar: van 1 oktober 2022 tot en met 30 september 2023. Het verbod op indexatie van de huurprijzen geldt op alle lopende woninghuurovereenkomsten. Dit zijn dus huurovereenkomsten die vóór 1 oktober 2022 zijn gesloten volgens de Woninghuurwet of het Vlaams Woninghuurdecreet.

Concreet betekent dit:

-         Het EPC moet geldig zijn. Een EPC heeft een maximale geldigheidsduur van 10 jaar.

EPC’s uitgereikt vóór 1 oktober 2012 zijn niet meer geldig. Ook een EPC dat nog geldig was op het moment van de ondertekening van het huurcontract, maar intussen is verlopen, komt niet meer in aanmerking.

-         Een indexering mag niet voor woningen met een EPC-label E of F of voor woningen zonder EPC-attest.

-         Voor woningen met een EPC-label D wordt de indexatie beperkt tot 50%.

De verhuurder berekent het verschil tussen de huidige huurprijs en de geïndexeerde huurprijs (berekend volgens de standaard indexatieformule) en deelt dit bedrag door twee. Dit gedeelde bedrag telt de verhuurder dan bij de huidige huurprijs.

-         Bij energiezuinige woningen met een EPC-label A+, A, B of C wijzigt er niets. Verhuurders van die woningen mogen de huurprijs nog steeds indexeren.

Vanaf 1 oktober 2023 is een indexering voor de huurwoningen zonder EPC of met een label D, E en F opnieuw toegelaten, maar volgens een aangepaste formule. Zo krijgen huurders na 1 jaar niet ineens een zeer hoge huurprijs.

Wij vinden uw droomwoning!

Op automatische piloot meldingen ontvangen van nieuwe eigendommen die overeenkomen met uw wensen?